Forbedre kvaliteten på din maskin

Resultatet av driften til et maskinverktøy med hensyn til, for eksempel toleranse, overflatekvalitet osv. bestemmes essensielt av den dynamiske og statiske presisjon til maskinbevegelsene. For presisjonsmaskinering er det derfor viktig å måle og, om nødvendig, kompensere for avvik i bevegelsene.

Med vårt spesialutstyr for måling kan vi tilby deg en evaluering av ditt maskinverktøys dynamiske og statiske bevegelsesavvik (som per ISO 230-2, ISO 230-3, ISO 230-4 og ISO 10791-6 K2 og K3 samt i henhold til VDI/DGQ Direktiv 3441).

Forskjellige metoder er tilgjengelige, kommer an på etterspørsel:

Sirkulær test med små radier
Finne den dynamiske kontrolloppførselen hos en NC-kontroll ved hjelp av en KGM (grid) encoder (med opp til 230 mm diameter)

Fastslå posisjoneringsnøyaktighet eller akseavik for små maskinakser (opp til 1000 mm) med VM komparatorsystem.

Kalibrering av maskinakser med laserinterferometer

  • Geometri-inspeksjon
  • Parallellitet
  • Rett måling
  • Vinkelrett måling
  • Lineær posisjonsmåling
  • ”Flatness” måling
  • Måling av skråplan

Volumetrisk kompensasjon
Å finne volumetriske avvik i hele arbeidsplanet på nye eller brukte verktøymaskiner med HEIDENHAIN styring.