HEIDENHAIN-METRO MT 1281 MW
Measuring delicate parts with virtually zero force

The measurement of delicate parts, such as those in the watchmaking industry, must not lead to their deformation, otherwise the results could be incorrect or the parts could become damaged. The HEIDENHAIN-METRO MT 1281MW length gauge is particularly suited for such demanding measuring tasks. For measurements with a gauging force of nearly 0 (0.01 N to 0.07 N), it includes a specially paired insert with an exchangeable measuring pin. These extremely low values over a measuring range of 12 mm are also possible thanks to the ball-bush guide with very constant friction conditions and the constantly improving measuring force over the course of five million measuring cycles.

The included plunger lifter gives the operator the most direct control possible over the measuring process. As an alternative, a mechanical cable lifter can achieve a very constant gauging motion. The gauging speed is set with a throttle screw in the bellows. The interaction between the guideway, the ZERODUR scale with 2 µm signal period, and the electronics in the connector makes repeatability better than 0.03 µm possible.

The ND 287 evaluation unit is suitable as a subsequent electronics unit for stand-alone measuring stations. When combined with an MT 1281, a measuring step of 1 nm is possible. Also, it offers a color display and many possibilities for capturing and classifying measurement series as well as creating histograms. The ND 287 thus makes it easier to evaluate the manufacturing process.

HEIDENHAIN-METRO MT 1281 MW
Måling av ømfintlige deler med tilnærmet null målekraft

Måling av ømfintlige deler, sånn som for eksempel  innenfor klokkeindustrien,må ikke føre til deformering av de målte delene, da dette kan medføre at resultatet blir feil eller at delene blir skadet. HEIDENHAINs METRO MT 1281 MW målgiver er spesielt velegnet til en slik krevende måloppgave. For målinger med en målekraft på nesten null (0,01 N til 0,07 N), kommer en spesiell innsats med byttbare målespisser. Disse ekstremt lave verdiene over et målområde på 12 mm er også mulig takket være kulestyringer med  konstante friksjonstilstander og at målekraften konstant blr forbedret i løpet av fem millioner måle-sykluser.

Den inkluderte innsatsen gir operatøren  best mulig direkte kontroll over måleprosessen. Som et alternativ kan en mekanisk kabellift gi en stabil konstant målbevegelse. Målefarten settes med en setskrue i belgen. Samspillet mellom guideway i ZERODUR-skalaen med 2 µm signalperiode og elektronikken i kontakten gjør repeterbarheten bedre enn 0,03 µm.

ND 287 evalueringsenhet er velegnet som følge-elektronikk til en stand-alone målestasjon. Når den kombineres med en MT 1281, er det mulig å få målesteg på 1 nm. ND 287 tilbyr også et farge-display og mange muligheter for oppfangelse og klassifisering av måleserier så vel som oppretning av histogrammer. ND 287 gjør det derfor enklere å evaluere jobbprosessen.

Highlights

Målekraft0.01 N at measuring position 2 mm
Nøyaktighet± 0.2 µm over the entire measuring range of 12 mm
Repeterbarhet≤ 0.03 µm for measuring range of 12 mm

Produkter Brukt her

MT 1281 MW with zero gauging force359355-10
Anbefalt Tilbehør:
Kabellift257790-01 
Målehus, e.g. MS 45202162-02 
ND 287 med en målekanal636287-01 
Ethernet module for ND 287 654019-01 
Foot switch (oppdrag må adapteres)681041-xx