Åpne Lineær encodere

Åpne lineær encodere er designet for bruk på maskiner og installasjoner som krever spesiell høy presisjon av den målte verdien. 

Typiske applikasjoner inkluderer:

  • Måling og produksjonsutstyr i elektronikkindustrien
  • PCB kretskort montasjemaskiner
  • Ultra presisjons maskiner
  • Høy nøyaktige verktøymaskiner
  • Målemaskiner og komparatorer, målemikroskop og andre presisjons måleverktøy
  • Direkte motordrifter

Absolutt posisjonsangivelse

TypeBeskrivelse
LICÅpne LIC lineære encodere tillater absolutt posisjons måling over store arbeidsområder opp til 28 m og høy arbeidshastighet.  Deres dimensjon og montering tilsvarer LIDA 400.

Encoders with position value output

SeriesDescription
LIP 200The LIP 211 and LIP 291 incremental linear encoders output the position information as a position value. The sinusoidal scanning signals are highly interpolated in the scanning head and converted to a position value by the integrated counter function. As with all incremental encoders, the absolute reference is established with the aid of reference marks.

Inkrementell lengdemåling

TypeBeskrivelse
LIPÅpne LIP lineære encodere karakteriseres av veldig små inkrement sammen med høy nøyaktighet og repeterbarhet. Disse operer etter interferens skanning prinsippet .
LIFÅpne LIF lineære encodere  framstilles i SUPRADUR prosessen på en glassoverflate og operer etter interferens skanning prinsippet. Disse viser høy nøyaktighet og repeterbarhet, er meget enkel å montere, og har endebegrensninger og homing tracks. Spesial versjonen LIF 481 V kan brukes i høyvakuum til 10–7 bar (se separat produkt Informasjon).
LIDAÅpne LIDA lineære encodere er spesielt designet for høye arbeidshastigheter opp til 10 m/s, og er meget enkel å montere med forskjellige monterings muligheter. Ståltape, glass eller glasskeramikk blir brukt i METALLUR-gitteret, avhengig av encoderen. De har også en endebegrensing.
PPPå en PP dobbel koordinat encoder, brukes et plant fasegitter framstilt med DIADUR prosessen, avlesningen foregår interferensielt. Dette gjør det mulig å måle posisjoner i et plan.
LIP/LIF/LICFor bruk i høyt og ultra høyt vakuum. Våre standard enkoder kan brukes i mindre vakuum. Enkoder for bruk i høgt eller ultra høyt vakuum må imøtekomme spesielle krav. Design og materialer må tilpasses spesielt for vakuum omgivelser. For mere informasjon om dette se vår tekniske informasjons dokument "Linear Encoders for Vakuum Technology». Følgende enkoder er spesielt tilpasset bruk i høyt og ultra høyt vakuum.
  • Høyt vakuum: LIP 481 V og LIF 481 V
  • Høyt vakuum: LIC 4113 V og LIC 4193 V
  • Ultra høyt vakuum : LIP 481 U.