TNC 128 - Den kompakte Linjestyringen for Frese og Bormaskiner

TNC 128 er en kompakt, allsidig Linjestyring med tre regulerte Akser og Spindel. Som tillegg kan enda en akse reguleres etter ønske. På grunn av dens enkle Betjeningskonsept og Prestasjonsomfang egner den seg spesielt til Bruk i Universal- Frese og Bormaskiner

  • Enkel- og serieproduksjon
  • vanlig Maskingbygging
  • Prototypebygging og Forskningsverksted
  • Reparasjonsavdelinger
  • Kurs og Oppleringsverksted

Verkstedsorientert Programmering
Den verkstedsorienterte Programmeringen er en viktig funksjon hos TNC 128, spesielt TNC-Styringens røtter ligger i Verkstedet.

I de siste Årene har Arbeidsprosessen blitt mer kompleks og Maskiner kraftigere. Til tross for den kontinuerlige vidreutviklingen har TNC-Styringer beholdt det grunleggende Betjeningskonseptet.

Det bevarte Betjeningskonseptet er Også grunnlaget for den brukervennlige programmeringen i TNC 128, som støtter programmeringen med hjelpebilder, praksisorientert dialog, Syklus for Arbeid og Koordinatomregning.

Enkel Betjening
Til enkelt Arbeid - F.eks Planfresing av flate - Trenger du ikke å skrive inn Program på TNC 128. Da de nemmelig enkelt kan kjøre manuellt - med Aksetasten eller spesielt fintfølende med det elekroniske håndrattet.

Ekstern Programframstilling
Like enkelt lar TNC 128 seg programmere eksternt. Dens raske Ethernet-grensesnitt garanterer de korteste overførings tider, selv for lange programmer