Banestyring iTNC 530 til Fresemaskin, Boremaskin og Maskineringssenter

iTNC 530 fra HEIDENHAIN egner seg som en allsidig og verkstedsorientert Banestyring til Fres- og Boremaskiner så vel som Maskineringssentere. iTNC 530 er universiell - dette beviser dens omfattende funksjoner  

  • Universal-Fresmaskin
  • Høyhastighetsfresing
  • Fem-aksemaskinering med Dreibart hode og Roterende bord
  • Fem-aksemaskinering for store maskiner
  • Borverk
  • Maskineringssentrer og høyt automatisert Maskinering

iTNC 530 har en optimalisert Bevegelseskontroll, kort Blokkbearbeidingstid og spesielle reguleringsstrategier. Sammen med en gjennomgående digital konstruksjonen og den innebygde digitale kjørekontrollen, inkludert omformere, er høyest mulig maskineringshastighet og størst mulig konturnøyaktighet mulig - spesielt ved maskinering av 2D-konturer eller 3D-Former. Dynamic Collision Monitorin (DCM Option) iTNC 530 overvåker syklisk maskinens arbeidsrom, etter mulige kollisjoner med maskinkomponenter og oppspenningsutstyr. Med den Adaptiv matingskontrollen AFC (Option), regulerer iTNC Banematingen - kun avhengig av den gjeldende spindelkapasitet og andre prosessdata. Dette optimaliserer maskineringstiden, støtter verktøyovervåkningen og bevarer Maskinmekanikken.