Personvernforordning

HEIDENHAIN Scandinavia AB setter pris på din interesse for vår bedrift og produkter. Verningen av dine persondata er viktig for oss, og vi ønsker at du skal føle deg trygg under ditt besøk til vår nettside.

§ 1 Informasjon om innsamling av persondata

(1) Informasjon om innsamling av persondata fra besøkende til vår nettside er gitt nedenfor. Persondata er alle data som kan relateres til deg personlig, slik som navnet ditt, adresse, e-post, og brukeratferd.

(2) Kontrolløren i henhold til artikkel 4, paragraf 7 i EUs General Data Protection Regulation (GDPR) er:

HEIDENHAIN Scandinavia AB
Storsätragränd 5
SE-127 39 SKÄRHOLMEN
Tel.: +46 (0) 8 531 933 50
E-mail: salesheidenhainse

(se vår företagsinformation https://www.heidenhain.no/no_NO/firma/betingelser//).

Om du har spørsmål om personvern kan du kontakte oss her:

HEIDENHAIN Scandinavia AB
Data Protection
Storsätragränd 5 
SE-127 39 SKÄRHOLMEN 
Tel.: +46 (0) 8 531 933 50
E-mail: salesheidenhainse 

Dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande anges i “§ 2 Dina rättigheter”.

(3) Når du kontakter oss via epost eller kontaktskjema, vil informasjonen du oppgir (din e-postadresse, navnet ditt, og telefonnummer hvis oppgitt) blir lagret av oss for å kunne besvare dine spørsmål. Kontaktskjema er en tilleggstjeneste fra oss som lar deg kontakte oss raskt og enkelt (lovlig grunnlag i artikkel 6, paragraf 1, bokstav f i GDPR). Vi sletter dataen som oppstår i en slik kontekst etter at lagring ikke lenger er nødvendig, eller begrenser behandlingen av dem dersom det er lovfestede krav til oppbevaring.

(4) Om vi benytter oss av kontraktserviceytere til individuelle funksjoner av våre tilbud eller om vi ønsker å benytte dine data til markedsføring, vil vi under informere deg i detalj om de respektive transaksjonene. Ved å gjøre dette vil vi også gi deg beskjed om kriteriene fastsatt for varigheten av lagringen.

§ 2 Dine rettigheter

(1) Du har følgende rettigheter mot oss angående dine persondata:

– Rett til informasjon i henhold til artikkel 15 i GDPR
– Rett til å ha informasjon korrigert i henhold til artikkel 16 i GDPR
– Rett til å ha informasjon slettet i henhold til artikkel 17 i GDPR
– Rett til å begrense behandlingen av informasjon i henhold til artikkel 18 i GDPR
– Rett til dataoverførbarhet i henhold til artikkel 20 i GDPR, og
– Rett til å motsette deg behandling av informasjon i henhold til artikkel 21 i GDPR

(2) Du kan kun utøve dine rettigheter skriftlig (et faktisk brev sendt via post). Vennligst benytt kun denne adressen til dette formålet:

HEIDENHAIN Scandinavia AB
Data Protection
Storsätragränd 5
SE-127 39 SKÄRHOLMEN

Vi trenger ditt navn og adresse, samt kundenummeret ditt dersom du besitter dette, og konteksten til behandlingen av dine persondata. Om denne informasjonen mangler, kan vi verken autentisere eller garantere dine påstander om dine rettigheter i henhold til GDPR.

(3) Du har også rett til å sende inn klage til en autoritet for personvern med tilsynsfunksjon angående vår behandling av dine persondata.

(4) I visse tilbud. Slik som vårt nyhetsbrev, Klartextportalen, og The Private Area, har du mulighet til å se dine egne persondata, samt redigere eller slette de, eventuelt få de redigert eller slettet.

§ 3 Innsamling av persondata når du besøker vårt nettsted

(1) Om du kun bruker nettstedet til anskaffelse av informasjon, dvs. om du ikke registrerer deg selv eller sender oss noe som helst informasjon, samler vi kun inn den informasjonen som din nettleser sender til vår server. Om du ønsker å se vår nettside samler vi inn følgende tekniske opplysninger som vi trenger for å kunne vise deg vårt nettsted, sikre stabilitet og sikkerhet (lovlig grunnlag i artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav f i GDPR):

– IP-adresse
– Dato og tid for spørsmål
– Tidssoneforskjell relativ til Greenwich Mean Time (GMT)
– Innhold i spørsmålet (spesifikk side)
– Tilgangsstatus/HTTP-statuskode
– Datavolum sendt ved hvert tilfelle
– Nettstedet hvor forespørsel kommer fra
– Nettleser
– Operativsystem og bruker-interface
– Språk og versjon av nettleser-interface

(2) I tillegg til overnevnte opplysninger, lagres cookies på din datamaskin når du besøker vår nettside. Cookies er små tekstfiler som lagres på din harddisk i assosiasjon med nettleseren du bruker hvor det flyter visse typer informasjon igjennom og fører til at en cookie blir plassert(i dette tilfellet oss). Cookies kan ikke starte programmer eller overføre virus til din datamaskin. Deres formål er å gjøre internett mer brukervennlig og generelt mer effektiv.

(3) Bruk av cookies:
a) Dette nettstedet benytter følgende cookies, hvis funksjon og omfang forklares nedenfor:
– Transient cookies (se b)
– Persistent cookies (se c).

b) Transient cookies slettes automatisk når du lukker nettleseren din. Disse inneholder session cookies. De lagrer noe som kalles for session-ID, noe som gjør at ulike forespørsler fra din nettleser kan tildeles samme session (dataøkt), som igjen fører til at din datamaskin blir gjenkjent når du kommer til vårt nettsted. For eksempel, dette gjør at du slipper å re-registrere deg når du kaller opp en ny side. Session cookies slettes når du logger ut av en side eller lukker nettleseren.

c) Persistent cookies slettes automatisk etter en satt tid som kan variere avhengig av ulike cookie. Hvor lenge en cookie forblir på din enhet avhenger av varighet eller utløpsdato til hver respektive cookie så vel som dine egne innstillinger for din nettleser. Du kan når som helst slette cookies i din nettlesers sikkerhetsinnstillinger.
Med disse cookies husker nettleseren din informasjon og innstillinger neste gang du besøker nettstedet vårt. Dette gjør det raskere og enklere for deg å få tilgang til nettstedet, siden du, for eksempel, ikke trenger å velge språk for nettsiden igjen.

d) Du kan konfigurere innstillingene for egen nettleser etter eget ønske og, for eksempel, nekte å akseptere cookies fra et tredje parti eller nekte å akseptere cookies overhodet. Vi må dog informere deg at om du velger en slik innstilling kan det hende at du ikke får til å benytte deg av alle funksjonene på vår nettside.

§ 4 Andre tilleggsfunksjoner og tilbud på vårt nettsted

(1) I tillegg til nettstedets hovedfunksjon som informasjonskilde, tilbyr vi også en rekke tilleggstjenester du kan benytte deg av om du er interessert. For å gjøre dette må du ofte oppgi andre persondata som vi bruker for å kunne tilby de ulike tjenestene og her vil de tidligere nevnte databehandlingsprinsipp være gjeldene.

(2) I noen tilfeller vil vi bruke eksterne tjenesteytere til å behandle dine persondata. Disse er blitt nøye utvalgt og ansatt av oss, og er bundet av våre instruksjoner, og er regelmessig kontrollert.

(3) Videre kan vi også oppgi dine persondata til tredjeparter, hvis deltagelse i handlinger, konkurranse, kontrakter, eller lignende tjenester tilbys av oss sammen med våre partnere. Mer informasjon er tilgjengelig når du legger inn dine persondata, og lengre ned i beskrivelsen av tilbudet.

(4) Forutsatt at våre tjenesteleverandører eller partnere er basert i et land utenfor EØS, informerer vi deg om konsekvensene av disse omstendighetene i beskrivelsen av tilbudet.

§ 5 Innvendinger til behandling av dine data, eller inndragelse av samtykke til det

(1) Hvis du har gitt samtykke til at dine persondata blir behandlet, kan du inndra dette samtykket til enhver tid. Inndragelsen påvirker godkjenningen av behandlingen av dine persondata etter at du har informert oss om inndragelsen.

(2) Så lenge vi baserer behandlingen av dine persondata på balansen av interesser, kan du motsette deg informasjonsbehandlingen. Dette er når behandlingen strengt tatt ikke er nødvendig for å kunne fullføre en kontrakt med deg, som detaljert i de følgende beskrivelsene av ulike funksjoner. Når du legger frem en slik innvending ønsker vi at du forteller oss hvorfor du ikke ønsker at vi skal fortsette å behandle dine persondata. I det tilfellet at innvendingen er rimelig vil vi undersøke situasjonen og enten avslutte eller tilpasse databehandlingen, eller vi vil informere deg om våre overbevisende og legitime grunnlag for å fortsette med databehandlingen.

(3) Du kan naturligvis motsette deg at dine persondata blir brukt til formål innenfor markedsføring og datanalyse til et hvert tidspunkt. Kontakt oss på følgende adresse for å informere oss om dine innvendinger:

HEIDENHAIN Scandinavia AB
Data Protection
Storsätragränd 5
SE-127 39 SKÄRHOLMEN

Vennligst ha med ditt navn og adresse, samt ditt kundenummer om du har et, når du kontakter oss om dine innvendinger.

§ 6 Nyhetsbrev

(1) Vårt nyhetsbrev HEIDENHAIN info informerer deg om interessante nyheter om TNT-styringer, våre produkter og tjenester. Avhengig av nyhetsbrevet, er elementer som aktuell informasjon om kurs, og arrangementer hos HEIDENHAIN også med. Du registrer deg for å ta imot nyhetsbrevet igjennom et registreringsskjema, hvor du til slutt må samtykke til at vi kan bruke de opplysningene du har oppgitt.

(2) Avhengig av det respektive nyhetsbrevet bruker vi «double-opt-in»-prosedyre til registreringen. Dette betyr at etter fullført registrering vil vi sende deg en e-post på den oppgitte e-postadressen hvor vi så spør deg om å bekrefte at du ønsker å motta nyhetsbrevet. I tillegg lagrer vi din IP-adresse, tid og dato for registreringen, og bekreftelsen. Hensikten med denne prosedyren er å bevise din registrering, og, hvis nødvendig, informere deg om mulig misbruk av dine persondata.

(3) Etter din bekreftelse vil vi lagre dine oppgitte opplysninger for å kunne sende deg nyhetsbrevet. Det lovlige grunnlaget er i artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav a i GDPR.

(4) Du kan inndra ditt samtykke til å motta nyhetsbrevet til enhver tid og avslutte abonnementet. Du kan deklarere din inndragelse ved å klikke på linken inkludert i alle nyhetsbrev sendt til din e-post, eller ved å bruke e-postadressen i det respektive nyhetsbrevet.

§ 7 KLARTEXT magasin

(1) I KLARTEXT-magasinet (to utgaver årlig) informerer vi deg om våre produkter, andre tekniske detaljer, og tjenester tilbudt av HEIDENHAIN. Når du legger deg til vår distribusjonsliste vil vi sende magasinet til deg via post.

(2) Du registrer deg via et registreringsskjema, hvor du til slutt vil bli bedt om å gi ditt samtykke til at vi bruker dine oppgitte opplysninger. Vi lagrer og behandler disse opplysningene for å kunne sende deg magasinet. Lovlig grunnlag er i artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav a i GDPR

(3) Du kan inndra ditt samtykke til å få magasinet tilsendt når som helst, altså avslutte abonnementet. Du kan inndra ditt samtykke ved å sende en e-post til [salesheidenhainse].

(4) Klartext-appen brukes kun til visuell visning av magasinet. Ingen persondata sendes når du bruker denne appen.

§ 8 Bruk av vår «HESIS»-portal

(1) Applikasjonen for å få tilgang må gjøres skriftlig (via post), og du vil også motta ditt brukernavn og passord via post. Om du ønsker å bruke vår portal, må du logge inn ved å benytte deg av brukernavn og passord.

(2) Om du bruker vår portal vil vi behandle de opplysningene som trengs for å fullføre kontrakten inntil du fullstendig sletter din brukerkonto. Videre lagrer vi de opplysningene du har frivillig oppgitt under din bruk av portalen, med mindre du selv sletter disse. Lovlig grunnlag for dette er i artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav f i GDPR. Andre brukere av portalen har ikke tilgang til dine opplysninger.

(3) For mer informasjon, vennligst se «Terms of use» (brukervilkår) når du registrer
https://www.heidenhain.no/no_NO/firma/terms-of-use/

§ 10 Bruk av Google Analytics og Google Maps

(1) Dette nettstedet benytter seg av Google Analytics-tjenesten fra Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker cookies, som er tekstfiler som lagres på din datamaskin som muliggjør analysen av ditt besøk til vår nettside. Informasjonen generert av cookies under ditt besøk til vår nettside sendes vanligvis til en Googleserver i USA og lagres der. Om IP-anonymisering er aktivert på nettsiden, vil IP-adressen din først avkortes av Google i medlemslandene i EU eller i land der man har signert på EØS-avtalen. Bare i spesielle tilfeller vil en full IP-adresse bli sendt til en Googleserver i USA for så å bli avkortet. Google bruker denne informasjonen på vegne av nettsidens eier for å evaluere ditt besøk til nettstedet for å kunne samle inn rapporter om nettsidens aktivitet og andre tjenester knyttet til brukeren av nettstedet og internett, for så å overrekke disse til nettstedets eier.

(2) IP-adressen som sendes av din nettleser til Google Analytics kombineres ikke med andre data samlet inn av Google.

(3) Du kan stille inn din nettleser til å forhindre lagring av cookies, men vi gjør oppmerksom på at du da trolig ikke kan benytte deg av alle våre funksjoner på nettsiden. Videre kan du forhindre innsamlingen av data generert av cookies relatert til ditt besøk til nettstedet (inklusiv din IP-adresse), så vel som behandlingen av disse data av Google, ved å laste ned en plug-in til din nettleser som er tilgjengelig via linken under, og så installere den:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

(4) Du har også mulighet til å deaktivere innsamlingen av dine brukerdata for denne nettsiden. I dette tilfellet settes en spesiell avmeldings-cookie som forhindrer framtidig innsamling av brukerdata ved besøk til nettsiden.

(5) Dette nettstedet bruker Google Analytics med tillegget «anonymizeIp()». Dette betyr at avkortede former av IP-adresser går til videre behandling, noe som gjør det umulig å relatere dem til individer. Om de innsamlede data fra ditt besøk til vår nettside inneholder noen form for personalisert informasjon, vil persondataene bli øyeblikkelig slettet, og ingen tilknytting mellom deg og informasjonen er nå mulig.

(6) Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av vår nettside og for og regelmessig kunne forbedre den. Basert på innsamlet statistikk kan vi forbedre våre tilbud og gjøre dem mer interessant for deg som bruker. For de spesielle tilfeller hvor persondata blir sendt til USA, har Google signert «EU-US Privacy Shield» https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Lovlig grunnlag for bruk av Google Analytics er i artikkel 6, paragraf 1, setning 1, bokstav f i GDPR.

(7) Google Maps. Vi bruker Google Maps på noen deler av vår nettside. Dette gjør oss i stand til å vise deg interaktive kart direkte på nettstedet og gjør det enkelt for deg å bruke kartfunksjonen. Ved å besøke nettstedet, får Google informasjon om at du har åpnet den relevante sub-siden på vårt nettsted. I tillegg vil data indikert i § 3 i denne erklæringen sendes. Data sendes uavhengig av hvorvidt Google gir en brukerkonto som du er logget på eller om du ikke har en Google-konto. Om du er logget inn med Google blir dataene dine direkte tildelt din konto. Om du ikke ønsker å få dette tildelt din profil hos Google, må du logge ut før du aktiverer knappen. Google lagrer dine data som en brukerprofil og bruker det til formål som markedsføring, markedsundersøkelse, og/eller til utformingen av Googles nettsted i samsvar med kravene. Denne formen for bruk (til og med for brukere som ikke er logget inn) er spesifikt for å gi annonsering etter behov og for å informere andre brukere av det sosiale nettverket om aktivitetene dine på vår nettside. Du har rett til å motsette deg denne dannelsen av denne brukerprofilen; for å bruke denne retten må du kontakte Google. Videre informasjon om formålet og omfanget av datainnsamling og dens behandling av plugin-leverandøren finner du i leverandørens personvernserklæringer.

(8) Informasjon om tredjeparts-leverandøren: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001.Brukervilkår: https://www.google.com/analytics/terms/us.html; Oversikt over personvern: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Google behandler også dine persondata i USA og har signert «EU-US Privacy Shield», https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.