Kvalitet

Helt siden 1930 har Dr. Johannes Heidenhain formulert tre prinsipper for å yte servic til kunder. Høyest mulig kvalitet og kontinuelig forbedringer er forutsetninger for firmaets suksess. I dag er disse prinnsipene grunlaget for vårt arbeid og virke. tilstedeværelsen av best mulig kvalitet, refererer seg ikke bare til slutt-produktet, men også til alt som foregår i firmaet. HEIDENHAIN`s høye kvalitets standard er bekreftet gjennom ISO 9001 sertifiseringen.  

Miljø

God kvalitet er ikke alt:  HEIDENHAIN setter standarder for miljø beskyttelse. Lang levetid og produkter som er utviklet for å kunne resirkuleres, på den ene siden, og resursbevaring og sparsom bruk av energi på den andre, er forutsetninger for miljø standarden i ISO14001 og EMAS. HEIDENHAIN`s miljø erklæring er kontrollert av autoriserte miljø organisasjoner og erklært gyldig. Vi forutsetter derfor at det skal være åpenbart at i vår produksjon vil ta hensyn til alle arbeidsmiljøforskrifter, så vel som forskrifter gitt for håndtering av farlige materialer. Våre produkter inneholder ikke materialer som er forbudt i henhold til listen over forbudte materialer i EU (European Union).  Utover de lovlige gitte reguleringene, finnes HEIDENHAIN standard HN 373132 for miljømessige sikre produkt, den inneholder krav om erklæring og unngåelse av farlige materialer i sin helhet. På denne måten mener vi å redusere den videre risiko som er forbundet med produksjon, bruk og utnyttelse av produkter. HEIDENHAIN`s deltagelse i den Bayerske Miljø Pakt, som er et initiativ fra den Bayerske delstat-regjering og den Bayerske forretningsorganisasjonen, bekrefter våre bestrebelser på å gjennomføre en økonomisk, økologisk og sosiale utvikling. 

    Download

    Kvalitet og Miljø