Kontakt med HEIDENHAIN i Norg

HEIDENHAIN i Norge, som ble en realitet i 2005, er en del av HEIDENHAIN Scandinavia AB. HEIDENHAIN Scandinavia er en felles organisasjon for HEIDENHAIN i Sverige, Norge, Finland og Danmark, og har samtidig ansvaret for de Baltiske statene. HEIDENHAIN har tradisjonelt, et godt fotfeste i norsk verkstedindustri. Med sine TNC styringer, som er velkjent for sin brukervennlighet, er HEIDENHAIN blitt et begrep i CNC verden. HEIDENHAIN har alltid lagt stor vekt på at service og support skal ha god kvalitet, og det vil derfor alltid ha første prioritet hos oss.

Et annet satsingsområde for oss, er å kunne tilby måleutstyr for lengde og vinkel til automasjon og andre applikasjoner. Som verdens største produsent av presisjonsmåleutstyr på sitt felt, skulle vi være godt rustet for å møte de krav og utfordringer som blir satt i slike sammenhenger. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å imøtekomme de utfordringer som blir stilt oss.

HEIDENHAIN  HEIDENHAIN Scandinavia AB
Rosterigränd 16
SE-117 61 STOCKHOLM
Sweden
Tel: +46-8-531 933 50

e-mail: salesheidenhainse
http://www.heidenhain.no 

Kompetent nätverk av samarbetspartners

Hos HEIDENHAN tror vi på att avancerade produkter och applikationer behöver kvali-ficerad och kompetent support.

Vårt omfattande nätverk av kompetenta samarbetspartners är verksamt i hela Norge samt övriga Norden och de Baltiska staterna. HEIDENHAIN Scandinavia AB genomför regelbundna träffar och utbildningar för våra samarbetspartners, för att på så sätt sä-kerställa bibehållen kompetens och även för att utveckla samarbetet inom nätverket. Vi samarbetar även med maskinhandlare som erbjuder våra produkter och tjänster.

Har ni några frågor om våra samarbetspartners är ni naturligtvis välkommen att kon-takta oss