HEIDENHAIN i Norge

HEIDENHAIN i Norge, som ble en realitet i 2005, er en del av HEIDENHAIN Scandinavia AB. HEIDENHAIN Scandinavia er en felles organisasjon for HEIDENHAIN i Sverige, Norge, Finland og Danmark, og har samtidig ansvaret for de Baltiske statene. HEIDENHAIN har tradisjonelt, et godt fotfeste i norsk verkstedindustri. Med sine TNC styringer, som er velkjent for sin brukervennlighet, er HEIDENHAIN blitt et begrep i CNC verden. HEIDENHAIN har alltid lagt stor vekt på at service og support skal ha god kvalitet, og det vil derfor alltid ha første prioritet hos oss.

Et annet satsingsområde for oss, er å kunne tilby måleutstyr for lengde og vinkel til automasjon og andre applikasjoner. Som verdens største produsent av presisjonsmåleutstyr på sitt felt, skulle vi være godt rustet for å møte de krav og utfordringer som blir satt i slike sammenhenger. Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å imøtekomme de utfordringer som blir stilt oss.

Link