Menü überspringen

Do you have technical questions?

undefinedHelpline

Return address

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH
Service Dept.
Fritjof-Nansen-Straße 17
83301 Traunreut, Germany

Reparasjoner:

Forventer du en pålitelig reparasjon? Vi kan reparere ditt HEIDENHAIN-produkt. Ta kontakt med våre kollegaer via hjelpelinjen eller hos en av våre verdensomspennende servicepartnere. 

Etter reparasjon, kan du nyte en garanti for funksjonen i 12 måneder, ikke bare for den reparerte delen, men på hele enheten.

 

Vårt omfang av tjenester for deg:

Funksjonstesting

 • Visuell testing
 • Funksjonstest
 • Feilanalyse
 • Inspeksjonsrapport av bekreftet feil

Functional repair or premium repair

undefinedFAQ

 • Choose between low-cost functional repair and our premium repair (function and optical condition as good as new)

Beregning av dine reparasjonskostnader

 • Informasjon om makspris (uten innledende/utført inspeksjon) eller
 • detaljert kostnadsestimering (Med utført/innledende inspeksjon)

Reparasjon

 • Testing av funksjoner
 • Feilanalyse
 • Rengjøring
 • Oppdateringer og forandringer
 • Reparasjon av feil
 • Endelig funksjonstesting
 • Garanti for funksjon i 12 måneder for hele enheten

Reparasjonsrapport

 • Utarbeidelse av en rapport om funnet feil og hvilke tiltak som ble iverksatt