Menü überspringen

Åpne Lineær encodere

Åpne lineær encodere er designet for bruk på maskiner og installasjoner som krever spesiell høy presisjon av den målte verdien. 

Typiske applikasjoner inkluderer:

  • Måling og produksjonsutstyr i elektronikkindustrien
  • PCB kretskort montasjemaskiner
  • Ultra presisjons maskiner
  • Høy nøyaktige verktøymaskiner
  • Målemaskiner og komparatorer, målemikroskop og andre presisjons måleverktøy
  • Direkte motordrifter

Brochure

Absolutt posisjonsangivelse

Type

Beskrivelse

Posisjonsavvik per. signalperiode

Målelengde

undefinedLIC

Åpne LIC lineære encodere tillater absolutt posisjons måling over store arbeidsområder opp til 28 m og høy arbeidshastighet.  Deres dimensjon og montering tilsvarer LIDA 400.

± 0,08 µm

til 28440 mm

Inkrementell lengdemåling

Type

Beskrivelse

Posisjonsavvik per. signalperiode

Målelengde

undefinedLIP

Åpne LIP lineære encodere karakteriseres av veldig små inkrement sammen med høy nøyaktighet og repeterbarhet. Disse operer etter interferens skanning prinsippet .

opp til ± 0,001 µm

til 3040 mm

undefinedLIF

Åpne LIF lineære encodere  framstilles i SUPRADUR prosessen på en glassoverflate og operer etter interferens skanning prinsippet. Disse viser høy nøyaktighet og repeterbarhet, er meget enkel å montere, og har endebegrensninger og homing tracks. Spesial versjonen LIF 481 V kan brukes i høyvakuum til 10–7 bar (se separat produkt Informasjon).

± 0,04 µm

til 1020 mm 

undefinedLIDA

Åpne LIDA lineære encodere er spesielt designet for høye arbeidshastigheter opp til 10 m/s, og er meget enkel å montere med forskjellige monterings muligheter. Ståltape, glass eller glasskeramikk blir brukt i METALLUR-gitteret, avhengig av encoderen. De har også en endebegrensing.

opp til ± 0,2 µm

til 30040 mm 

undefinedPP

På en PP dobbel koordinat encoder, brukes et plant fasegitter framstilt med DIADUR prosessen, avlesningen foregår interferensielt. Dette gjør det mulig å måle posisjoner i et plan.

± 0,04 µm

måleområde 68x68mm