Menü überspringen

Aktuelle Messer

  • SPIE Astronomical Telescopes + Instrumentation, Edinburgh, Great Britain
    28.06.2016 - 29.06.2016
  • DIE & MOULD, Shanghai, China
    28.06.2016 - 01.07.2016
  • MTA Vietnam, Ho Chi Minh City, Vietnam
    05.07.2016 - 08.07.2016

undefined Messekallender

Ny Dokumentasjon

HEIDENHAIN
Måling og Kontroll Teknologi for Krevende Posisjoneringsoppgaver

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH utvikler og produserer lineære og vinkelencodere, roterende encodere, digitale readouts, og numerisk styringer for krevende posisjoneringsoppgaver. HEIDENHAIN produkter brukes først og fremst i høypresisjonsverktøy, og i fabrikker for produksjon og bearbeidelse av elektroniske komponenter. 

Med vår omfattende erfaring og fagkunnskap i utviklingen av måleutstyr og numeriske styringer, skaper vi grunnlaget for automatiseringen av morgendagens produksjonsmaskineri og fabrikker.