Menü überspringen

Aktuelle Messer

  • SPS IPC DRIVES, Nuremberg, Germany
    24.11.2015 - 26.11.2015
  • bonding, Aachen, Germany
    01.12.2015 - 01.12.2015
  • Performance Racing, Indianapolis, USA
    10.12.2015 - 12.12.2015

undefined Messekallender

Ny Dokumentasjon

HEIDENHAIN
Måling og Kontroll Teknologi for Krevende Posisjoneringsoppgaver

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH utvikler og produserer lineære og vinkelencodere, roterende encodere, digitale readouts, og numerisk styringer for krevende posisjoneringsoppgaver. HEIDENHAIN produkter brukes først og fremst i høypresisjonsverktøy, og i fabrikker for produksjon og bearbeidelse av elektroniske komponenter. 

Med vår omfattende erfaring og fagkunnskap i utviklingen av måleutstyr og numeriske styringer, skaper vi grunnlaget for automatiseringen av morgendagens produksjonsmaskineri og fabrikker.