Menü überspringen

Aktuelle Messer

  • Automation, Taipei, Taiwan
    26.08.2015 - 29.08.2015
  • CIOE, Shenzhen, China
    31.08.2015 - 03.09.2015
  • SEMICON Taiwan, Taipei, Taiwan
    02.09.2015 - 04.09.2015

undefined Messekallender

Ny Dokumentasjon

HEIDENHAIN
Måling og Kontroll Teknologi for Krevende Posisjoneringsoppgaver

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH utvikler og produserer lineære og vinkelencodere, roterende encodere, digitale readouts, og numerisk styringer for krevende posisjoneringsoppgaver. HEIDENHAIN produkter brukes først og fremst i høypresisjonsverktøy, og i fabrikker for produksjon og bearbeidelse av elektroniske komponenter. 

Med vår omfattende erfaring og fagkunnskap i utviklingen av måleutstyr og numeriske styringer, skaper vi grunnlaget for automatiseringen av morgendagens produksjonsmaskineri og fabrikker.